Dekvoorwaarden

Het proces

DEKVOORWAARDEN 2019

Bestellen

● Bestellen van sperma kan telefonisch (+32 2 446 04 11 / +32 470 81 21 79), via email (info@talmilsteinstallions.com) of de website: www.talmilsteinstallions.com
● Spermabestellingen zijn van maandag t.e.m. zaterdag mogelijk tot 09.00 uur. Op zon- en feestdagen kan sperma alleen worden afgehaald na telefonisch overleg op zaterdag voor 10.00 uur.
● Het sperma kan afgehaald worden na overleg of wij versturen het met een koerierdienst (HippoXpress), kosten van verzending zijn voor de klant.
● Bij de bestelling van sperma dienen de facturatiegegevens van de eigenaar/verantwoordelijke van de merrie en een kopie van het stamboekdocument doorgegeven te worden.
● Per hengstigheid kan maximaal 2 keer sperma verkregen worden.
● Een dosis vers- of diepvriessperma voor een volgende hengstigheid kan pas verkregen worden als het voorschotbedrag/aankoopbedrag is betaald. In het geval van diepvriessperma moet er een gustverklaring van de dierenarts bij een nieuwe bestelling toegevoegd worden.
● Diepvriessperma wordt geleverd in een daarvoor geschikte container, welke binnen 7 kalenderdagen teruggestuurd moet worden. Vanaf de 8ste dag wordt er huur gerekend van 25€/dag.
●Bij bestelling van diepvriessperma voor verzending naar het buitenland, moet het volledige dekgeld vereffend worden voor levering.
● Niet gebruikte rietjes blijven te allen tijde eigendom van Tal Milstein Stallions en moeten aan het eind van het seizoen naar ons teruggestuurd worden evenals de lege rietjes.
● Verzendingen naar het buitenland: Kosten van gezondheidscertificaten worden gedragen door de klant.
● Indien het bestelde sperma gebruikt wordt voor embryotransplantatie of ICSI moet dit bij de eerste bestelling doorgegeven worden.
● Tal Milstein Stallions (Equitrade bvba) is niet verantwoordelijk in geval van problemen met betrekking tot het verzenden van sperma door een transportbedrijf. In geval van klachten, dient de klant ons op de hoogte te stellen op de dag van de voorziene levering.
● Door bestelling van het sperma verklaart de merriehouder kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en verklaart zich volledig akkoord met deze dek- en betalingsvoorwaarden én met de dektarieven.

Ø We werken samen met ERC de Morette zij beschikken over een EU certificaat (BN 06/01) en kan dus sperma uitvoeren zowel in binnenland als naar het buitenland.

Betalingen

● Betalingen van de facturen van Equi-trade BVBA, eigenaar van Tal Milstein Stallions, dienen onmiddellijk voldaan te worden bij ontvangst van de factuur. Bij laattijdige betaling zal het factuurbedrag verhoogd worden met aanmaningskosten en boeterente evenals eventuele incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke.
● Indien een merrie niet drachtig is na één seizoen, blijft het voorschotbedrag nog geldig voor het daaropvolgend seizoen. U kan hierbij van merrie/hengst wisselen.
● De merriehouder dient voor 1 oktober een gustverklaring terug te sturen. Indien de fokker nalaat te melden dat de merrie gust is, wordt automatisch de drachtigheidstoeslag in rekening gebracht. Na betaling van de drachtigheidstoeslag wordt het dekbewijs verstuurd.
● Het dekgeld is exclusief verzendkosten en exclusief BTW.
● Dekgeld wordt verreffend met:
o 500 euro voorschot, hetgeen betaald dient te worden bij eerste inseminatie.
o De drachtigheidstoeslag, verschuldigd per 1 oktober van het dekjaar indien de merrie dragend is.(De drachtigheidstoeslag is het tarief van de laatst gekozen hengst min de 500 euro aanbetaling.)
● Dekgeld dient betaald te worden per levend geboren veulen. Indien er uit een inseminatie meerdere embryo’s gespoeld worden of meerdere veulens levend geboren worden, zal achteraf het dekgeld alsnog in rekening worden gebracht.
● Bij een embryotransplantatie/icsi wordt de drachtigheidstoeslag in rekening gebracht per succesvol getransplanteerde embryo. Dit geldt ook voor ingevroren embryo’s en als er meerdere embryo’s uit één inseminatie worden gespoeld.
Hierbij dient de merriehouder op 1 oktober een overzicht te bezorgen van het aantal spoelingen en het aantal ingeplante embryo’s per merrie. Dit overzicht mag tevens gebruikt worden als gustverklaring indien er geen succesvolle transplantatie is gebeurd.
● Poging tot fraude wordt bestraft met een onvoorwaardelijke boete van 2500 euro exclusief BTW per geval, afgezien van het verschuldigde dekgeld.

Levend veulen garantie

● Ieder dekgeld geeft recht op een levend geboren veulen, desondanks wordt er betaald op 1 oktober van het dekjaar.
● Levend veulen garantie houdt in dat de dekking dient te resulteren in een levensvatbaar veulen dat de eerste 24h na de geboorte heeft overleefd. Indien het veulen sterft na de geboorte, binnen de 24h, dan kan u nog een seizoen gratis opnieuw dekken.

Ø Tal Milstein Stallions draagt geen enkele aansprakelijkheid en staat niet in voor de kosten ten gevolge van schades, ziektes en of letsels aan mensen, dieren of andere. Die verantwoordelijkheid berust bij de merriehouder.

Meer weten?

Contacteer ons

Stuur ons een bericht en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

Meer weten?

Bel ons

Liever meteen antwoord op uw vraag?

+32 470 81 21 79